ANBI

Wat is ANBI?

Students for Students is ANBI.

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen kunnen aan de overheid vragen om hen aan te wijzen als ANBI. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen, of instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

Students for Students heeft de status van ANBI. Een voorwaarde voor de status van ANBI is dat minimaal 90% van de opbrengst aan een goed doel geschonken wordt. Students for Students is verheugd deze status te bezitten en te kunnen zeggen dat de gehele opbrengst ten goede komt van het goede doel.  

Wat heeft u hier mee van doen?

Giften aan een ANBI instelling zijn aftrekbaar. Voor personen zijn ze aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, voor ondernemingen zijn ze aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. In feite betaalt de belastingdienst mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt.

Waar moet u aan voldoen?

Voor de aftrekbaarheid van giften gelden een aantal door de belastingdienst gestelde voorwaarden. Indien hieraan is voldaan, is de gift volledig aftrekbaar.

• De giften zijn gedaan aan een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als ANBI.
Students for Students is bij de belastingdienst als ANBI geregistreerde instelling.

• U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat de giften zijn gedaan.
Indien u een bedrag doneert aan Students for Students, krijgt u daar een factuur van. Hierin staat het gedoneerde bedrag, welke dus aftrekbaar is.

• Het totale bedrag van de giften aan instellingen is meer dan het drempelbedrag.
Het drempelbedrag, het minimumbedrag voordat uw gift in aanmerking komt om aftrekbaar te zijn, is €60,-. Indien uw gift meer bedraagt dan €60,-, is deze aftrekbaar. Daarnaast moet het drempelbedrag minimaal 1% van uw inkomen zijn.

• Het totale bedrag van de giften aan instelling mag niet meer bedragen dan het maximale aftrekbedrag.
Het totale bedrag dat geschonken wordt mag niet meer bedragen dan 10% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totale bedrag aan inkomsten in box 1, 2 en 3 of het totale voor de vennootschapbelasting  aftrekbare winst.

Share | |