Doneer direct!

Wilt u een donatie doen zonder de sponsormogelijkheden te overwegen? Dat kan! U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL 18 RABO 01550.05.53, t.n.v. Students for Students te Nijmegen. Ook dit bedrag zal in zijn geheel terechtkomen bij een beroeps-onderwijsinstelling in West-Afrika.

Tip! Kijk onder ANBI hoe uw gift belastingaftrekbaar kan zijn.

Share | |