Het Goede Doel 2010

Students for Students heeft in 2010 een partner gevonden in Stichting WOL. Deze stichting zet zich onder andere in voor de ontwikkeling van onderwijs in Burkina Faso. Zij heeft al twee decennia lang ervaring opgedaan in Burkina Faso, hierdoor beschikt zij over een breed netwerk van organisaties en projecten. Het concrete project waarvoor wij ons gaan inzetten is het onderwijsproject Zoodo in Burkina Faso, om precies te zijn in Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie Yatenga. Zoodo staat voor vriendschap, in de lokale taal Moore.

Stichting WOL

Stichting WOL bouwt in Burkina Faso ‘het Zoodo onderwijscomplex’ om beroepsonderwijs voor plattelandsjongeren in de regio te ontwikkelen en te voorkomen dat jongeren opnieuw tot analfabetisme vervallen door gebrek aan passend vervolgonderwijs.

Students for Students wil dit project graag ondersteunen omdat wij ervan overtuigd zijn dat onderwijs een randvoorwaarde is voor de ontwikkeling van een individu en samenleving. Tevens sluit dit project aan op één van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties; elk kind voltooit de basisschool. Na de basisschool kan maar 28% van de kinderen een plaats krijgen in het voortgezet onderwijs. Door gebrek aan doorstroommogelijkheden dreigen ouders hun motivatie te verliezen om hun kinderen naar de basisschool te sturen. Want zonder een passende vorm van voortgezet onderwijs zijn jongeren na 3 jaar opnieuw analfabeet en is de investering van ouders om hun kind naar school te sturen verloren gegaan.

Stichting WOL heeft ons de garantie gegeven dat al het geld wat men inzamelt voor Zoodo, door Impulsis wordt verdubbeld. Dit betreft dus ook onze opbrengst! Dit is voor ons echt een opsteker en een extra motivatie om zoveel mogelijk geld in te zamelen!

Share | |