Skill and Trainingscentre 'The Young Ones' in Farato, Gambia

Students for Students kiest elk jaar een goed doel uit om te steunen dat zich richt op de verbetering van beroepsonderwijs. Voor dit doel zal geld en materialen worden ingezameld door het bestuur. Dit jaar is het goede doel: Skill and Trainingscentre 'The Young Ones' in Farato, Gambia.

Stichting Hand to Hand is opgericht in 2001 met als doelstelling: het realiseren en in stand houden van diverse projecten ter bevordering van het menselijk welzijn in Gambia, West Afrika, alles in de ruimste zin des woords.

Eind 2009 heeft Stichting Hand to Hand het project met het Skill and Trainingscentre 'The Young Ones' in Farato, Gambia opgestart voor kansarme jongeren met het motto 'werken aan je eigen toekomst'.

Jongeren werken aan hun eigen toekomst

Wat hulpverlening betreft leert de ervaring dat kansarme jongeren tussen 14 en 24 jaar veelal tussen wal en het schip vallen. Vele jongeren in Gambia zijn analfabeet en hebben niet de kans gehad om naar school te gaan. De kleren die ze aan hebben is dikwijls het enige wat ze hebben. Probeer dan maar eens voor te stellen hoe de toekomst van deze jongeren eruit zal zien! Vrijwel geen geld, niet kunnen lezen of schrijven. Hoe kunnen zij ooit een waardig bestaan opbouwen?  De wil en de drive om iets van hun toekomst te maken is bij veel jongeren zeker aanwezig, alleen het ontbreekt hen aan echt alle benodigde middelen.

Wij als Nederlandse studenten, heeft de vraag nooit gespeeld of het überhaubt wel mogelijk was om te gaan studeren. Spijtig maar waar is dit in Gambia voor vele jongeren wel onderwerp van gesprek. De wil is er, maar de mogelijkheid ontbreekt. Hier in Nederland is het vaak andersom: de mogelijkheid is er wel maar de wil. 

Students for Students hoopt door haar steun te verlenen aan het project in Farato, Gambia de mogelijkheden van Gambiaanse jongeren om een vak te leren toe te laten nemen. 

Skill and Trainingscentre 'The Young Ones'

Het Skill and Trainingscentre 'The Young Ones' wordt vanaf 2009 stap voor stap opgebouwd door het realiseren van meerdere afdelingen met diverse ambachten. 

Inmiddels zijn de afdelingen houtbewerking/meubelmakerij en naaiatelier/kleermakerij gerealiseerd en in gebruik genomen. De realisatie van de autowerkplaats bevind zich in de afrondende fase. Voor de realisatie van de afdeling metaalbewerking zijn nog een hoop financiële en materiële middelen benodigd. Students for Students zal zich dan ook vol inzetten om samen met stichting Hand to Hand deze afdeling een stuk dichter bij de status 'in gebruik genomen' te brengen het komende jaar. 

Share | |