het doel van 2014: l’Ecole Satang Diabang in Kafountine, Senegal

Het Students for Students team 2014 zal zich een jaar lang inzetten om geld op te halen voor l’Ecole Satang Diabang in Kafountine, Senegal.

Op deze school krijgen ieder jaar ongeveer honderd meisjes een plek om een beroepsopleiding te volgen. Ze worden er opgeleid tot professioneel kok of naaister en krijgen daarnaast lessen in persoonlijke verzorging, hygiëne en het draaiende houden van een eigen onderneming.

De meisjes en vrouwen in Senegal willen graag een goede opleiding volgen, een vak leren en uiteindelijk zelf de kost verdienen om voor hun gezin te kunnen zorgen. De school is te vinden in Kafountine in het zuiden van Senegal en is zeer geliefd in de regio. Het is namelijk de enige beroepsopleiding voor meisjes in de verre omgeving. In drie jaar kunnen de vrouwen een opleiding krijgen in mode en kleding (couture) of horeca (cuisine). Ook leren ze hoe ze van diverse soorten fruit sap of jam kunnen maken. Daarnaast zijn er praktische lessen in gezondheidszorg, eenvoudig boekhouden en alfabetisering.

Om meer zekerheid te krijgen over de besteding van de door ons opgehaalde gelden werken wij samen met de Nederlandse stichting Kafountine. Deze stichting werft al sinds 1996 donateurs en fondsen om het voortbestaan van de school te garanderen. Daarnaast zijn zij nauw betrokken bij de continuïteit van het onderwijs zodat de opgebouwde kwaliteit niet verloren gaat wanneer de school, op termijn, volledig zelfstandig zal moeten opereren. Naast financiële biedt de stichting ook praktische ondersteuning. Zo delen ze kennis over onderwijskunde, management en ICT. 

Enkele kernactiviteiten van de school Satang Diabang zijn:

  • Opkomen voor de toegang en kwaliteit van het onderwijs als fundamenteel basisrecht.;
  • Investeren in de opbouw en ontwikkeling van kwalitatief goed lager beroepsonderwijs voor meisjes en jonge vrouwen op het platteland in Senegal;
  • Kracht uitstralen en laten zien dat verschillende lokale culturele en geloofsgroepen samen aan onderwijs en samenlevingsopbouw kunnen werken;
  • De school stelt leerlingen die de lagere school niet hebben kunnen afmaken alsnog in de gelegenheid mee te doen aan het landelijk toelatingsexamen voor vervolgonderwijs
  • Satang Diabang leidt oud-leerlingen op tot docent waardoor het percentage vrouwelijke leerkrachten en ondersteunend personeel sterk is toegenomen;
  • Ze doorbreekt isolement door het openen van de deur van het platteland naar de rest van de wereld via de toegang tot informatietechnologie.
  • De school heeft bereikt dat op dit moment van het aantal gediplomeerden 70% actief is in locale restaurants, naaiateliers, of betrokken is bij de verkoop van locale producten.Een aantal leerlingen is doorgestroomd naar vervolgonderwijs .Een aantal is verhuisd of overleden;
  • Satang Diabang heeft door haar gezondheidsvoorlichtingprogramma ertoe bijgedragen dat vroegtijdige zwangerschappen van jonge meisjes met 80% is verminderd;

Wilt u meer lezen over de Stichting Kafountine? Kijk dan eens op de website. www.satangjabang.nl

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via: info@verwijder-dit.students-for-students.nl

Share | |