Het doel van team 2015:Maison des Sourds in Nouakchott, Mauritanië

Het doel voor 2015 ligt vast: Maison des Sourds in Nouakchott, Mauritanië!

De reis zal gaan naar Nouakchott, de hoofdstad van Mauritanië. De Nederlandse organisatie Silent Work is daar actief op het gebied van dovenonderwijs. Wij zullen de docentenopleiding ‘Formation des Formateurs’ en de specialisatie tot timmerman van de school Maison des Sourds gaan steunen.

In Mauritanië worden er door toedoen van malaria bovengemiddeld veel dove kinderen geboren. Er zijn weinig mogelijkheden tot goed onderwijs voor doven, omdat doven in Mauritanië als tweederangs burger worden gezien en niet of nauwelijks hulp van de overheid krijgen. Een goede opleiding is voor deze jongeren de enige manier om gelijkwaardig en zelfstandig te zijn.

Bij Maison des Sourds krijgen dove studenten les in gebarentaal, lezen en schrijven en leren zij daarna een vak. Students for Students gaat helpen om de driejarige specialisatie tot timmerman te verbeteren en uit te breiden. Daarnaast zullen we helpen met het opzetten van een lerarenopleiding voor dove leraren. Deze leraren kunnen dan worden ingezet op de basisschool of op de beroepsopleiding: ze vormen echt een voorbeeld voor de studenten. De leraren krijgen een goed salaris en zelfs gezondheidszorg.

Na de opleiding kunnen veel leerlingen aan het werk binnen Silent Work, zowel binnen de organisatie als op de werkplaats. Om zo veel mogelijk studenten een goede toekomst te bieden, is er elk jaar opnieuw geld nodig voor veilige en goede gereedschappen en voor de salarissen voor de docenten.

Wij zijn enorm enthousiast over Maison des Sourds en het werk wat zij doen!

Kijk hier voor meer informatie over Silent Work en hun werk in Mauritanië.

Share | |