Comite van Aanbeveling

Onze vereniging wordt gesteund door een respectabel gezelschap van heren die samen het comité van aanbeveling van Students for Students vormen. Zij hebben aangegeven achter onze doelstellingen en activiteiten te staan. Op deze manier dragen ook zij bij aan beter onderwijs voor onze leeftijdsgenoten in Mali.

Mr. Th. C. de Graaf, oud-Burgemeester van Nijmegen

Thom de Graaf

Mr. Thom de Graaf is oud-burgemeester van Nijmegen, de oudste stad van Nederland en de thuisbasis van onze vereniging. Hij studeerde rechten in Nijmegen en hij was vervolgens enige tijd medewerker bij de sectie Staatsrecht van de rechtenfaculteit van onze universiteit. Na een carrière bij het Ministerie van Binnenlandse zaken werd hij actief voor Democraten 66. Voor deze progressief liberale partij was hij actief in het hoofdbestuur en kwam hij uiteindelijk als fractielid in de Tweede Kamer. In 2003 werd hij benoemd tot Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en vice-premier in het Kabinet Balkenende II. Van 8 januari 2007 tot 1 februari 2012 was Mr. De Graaf burgemeester van Nijmegen. 

Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Voormalig Rector Magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen

Bas Kortmann

Professor Bas Kortmann was van 2007 tot en met oktober 2014 rector magnificus van de Radboud Universiteit. Tot zijn benoeming was hij hoogleraar Burgerlijk Recht en voorzitter van het bestuur  van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). Daarnaast was hij voorzitter van het bestuur van het Centrum voor Postacademisch Onderwijs (CPO).

Prof. Kortmann geniet nationale en internationale bekendheid op het gebied van het burgerlijk recht en het faillissementsrecht. Hij heeft meer dan 250 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

Prof. Kortmann over Students for Students

Het is een prachtig initiatief dat ik met volle overtuiging ondersteun’.

Share | |